piątek, 30 sierpnia 2013

Projekt "DO PEŁNI SIŁ" - POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Projekt "DO PEŁNI SIŁ" - POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Kto może skorzystać z pomocy: 
1.osoby pokrzywdzone przestępstwem 
2.członkowie ich rodzin 

Możesz skorzystać z naszej pomocy, jeśli Ty lub Twoi bliscy doświadczyliście (niezależnie od tego, czy sprawa została zgłoszona do organów ścigania): oszustwa, kradzieży, uszkodzenia mienia, rozboju, przywłaszczenia, porzucenia, uprowadzenia, znęcania się, uchylania się od alimentów, gróźb karalnych, handlu ludźmi, pozbawienia wolności, stalkingu, uszkodzenia ciała, pobicia, nieumyślnego spowodowania śmierci, zabójstwa kazirodztwa, obcowania z nieletnim, nadużycia zależności, zgwałcenia, przemocy domowej, przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, materialnej katastrofy komunikacyjnej. 

Zapoznaj się z nami ...więcej 

Zapraszamy do naszej oferty. 

Realizator: Stowarzyszenie "Intro" ...więcej

wtorek, 25 czerwca 2013

Szkolenie - Prawne i etyczne aspekty wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa i psychiatry – zagadnienia ogólne


Program:

1) Etyczne i prawne elementy pracy psychologa/psychoterapeuty – kto może wykonywać zawód psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, formy wykonywania zawodu, akty prawne dotyczące wykonywanego zawodu, konstrukcja kontraktu zawieranego z pacjentem, case study.

2) Prawa pacjenta korzystającego z pomocy terapeutycznej – zgoda pacjenta, terapia osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej, informowanie o stanie pacjenta, udostępnianie dokumentacji psychologicznej, tajemnica zawodowa, case study.

3) Odpowiedzialność cywilna terapeuty – przesłanki odpowiedzialności, rodzaje odpowiedzialności, wynagrodzenie szkody, terminy przedawnienia, case study.

4) Odpowiedzialność zawodowa – kodeks etyki psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, case study.

5) Odpowiedzialność karna – przesłanki, okresy przedawnienia i zatarcie skazania, rodzaje przestępstw, case study.

środa, 22 maja 2013

Tajemnica zawodowa psychologa

Odpowiadając na komentarz do posta „Psycholog a tajemnica zawodowa wynikająca z ustawy...” wyjaśnię kilka kwestii dotyczących tajemnicy.

Komentarz: „Przedstawione informacje są bardzo ważne, ale rozumiem, że dotyczą przyznania się do popełnienia przestępstwa (faktu dokonanego) przez pacjenta.

Wydaje się jednak, że sytuacja się zmienia gdy mamy do czynienia z ujawnieniem przez pacjenta informacji o własnych lub czyjś zamiarach, które mogą stanowić dla kogoś zagrożenie życia i/lub zdrowia. Wtedy z tego co wiem psychoterapeuta jest zobowiązany ujawnić te informacje. Podobnie jest gdy dowiadujemy się od pacjenta o czynach innych osób, które są przestępstwem i mogą stanowić dla kogoś zagrożenie np. przemoc w rodzinie. Proszę o komentarz jeśli to możliwe”.

Odpowiedź:

wtorek, 21 maja 2013

Nieważne opinie psychologów | rp.pl

W wyniku ministerialnego błędu tysiące osób zyskują argument, by podważać wyroki sądów rodzinnych

Jak ustaliła „Rz", Prokuratura Generalna uznała, że kluczowe w sprawach rodzinnych opinie psychologów są nieważne.

Sąd, rozstrzygając, któremu z rodziców powierzyć opiekę nad dziećmi albo czy jest podstawa do odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich, zwraca się zwykle o opinię do miejscowego rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (RODK). Wskazania pracujących tam psychologów są często decydujące przy wydawaniu wyroku. Tak było w nagłośnionej przez „Rz" sprawie państwa Bajkowskich z Krakowa, których trzech synów do dzisiaj przebywa w domu dziecka. Okazuje się, że taka praktyka jest nielegalna.

„Brak jest podstaw prawnych do tego, by RODK (...) wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sądy". Tak brzmi kluczowe zdanie w datowanej na 17 kwietnia opinii Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej, do której dotarła „Rz".

Cały tekst dostępny na stronie Rzeczpospolitej -
Nieważne opinie psychologów | rp.pl

niedziela, 7 kwietnia 2013

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo

Chcę poinformować, że ukazała się kolejna publikacja, gdzie jestem współautorem pt.: "Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo", Wydawnictwa C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2013.


Autorzy:
Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik, Piotr Szczerba, Katarzyna Zblewska-Wrońska
Oprawa: miękka foliowana, 514 str.,
Wymiary: 145 x 205 mm,
Waga: 0.68 kg.
ISBN: 978-83-255-5028-8

dostępna:
http://www.ksiegarnia.beck.pl

 

Zestawienie spraw odnośnie zdarzeń medycznych

 Zestawienie spraw prowadzonych w Wojewódzkich Komisjach do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na dzień 31.12.2012 r.
Zestawienie zostanie opublikowane w 3 wydaniu książki: Prawo w medycynie, które ukaże się w czerwcu 2013 r. 

Jedno z najwyższych odszkodowań za błąd medyczny

Sąd Apelacyjny w Krakowie zasądził jedno z najwyższych odszkodowań za bład medycznych. Zgodnie z orzeczeniem szpital w Iłży ma zapłacić byłemu pacjentowi 300 000 zł odszkodowania i 12 000 zł miesięcznej, dożywotniej renty.

W marcu 2009 r. w szpitalu w Iłży pacjent został pddany laparoskopowemu usunięciu kamieni z woreczka żółciowego. Pacjent po zabiegu skarżył się na silne bóle. W dniu następnym przeprowadzono reoperację, w wyniku której lekarze stwierdzili, że podczas pierwszego zabiegu pacjentowi uszkodzono jelito cienkie. Pacjent po pewnym czasie po raz trzeci był operowany, ale nie przyniosło to poprawy jego stanu zdrowia. Został więc przeniesiony do Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie uratowano mu życie, nie odzyskał jednak pełnej sprawności.W wyniku błędów popełnionych w trakcie zabiegu stan zdrowia pacjenta zmusił do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, która przynosiła mu dość wysokie dochody.

Wyrok ten jest prawomocny.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl