czwartek, 3 maja 2012

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego)

Nieodzownym elementem świadczenia usług medycznych przez lekarza jest wydawanie przez lekarza zaświadczeń (np. o zgonie, o urodzeniu dziecka, o chorobie, o zdolności do pracy), świadectw, opinii o stanie zdrowia pacjenta, orzeczeń lekarskich, zgłoszeń (np. o zachorowaniu na chorobę zakaźną) czy też dokonywanie wpisów do dokumentacji medycznej. Uprawnienia te są wykonywanie przez lekarza na podstawie przepisów ustaw oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz wystawiając zaświadczenie w którym poświadcza zdarzenie nieprawdziwe naraża się na odpowiedzialność karną z art. 271 KK.

Przestępstwo fałszu intelektualnego polega na wprowadzeniu do autentycznego dokumentu nieprawdziwej treści mającej na celu „stwierdzenie okoliczności nieistniejących lub przeinaczeniu okoliczności faktycznych, bądź też na zatajeniu takich okoliczności” przez osobę zobowiązaną do wystawienia dokumentu.

Przykłady:
Pracownicy oddziału ginekologiczno-położniczego zlekceważyli sygnały położnicy, która twierdziła, że ruchy płodu są coraz słabsze. Dokonali oni jedynie powierzchownych badań, w wyniku których „wpisano do dokumentacji adnotację, że tętno płodu nie odbiega od normy”. W sytuacji gdy stwierdzono martwicę płodu pracownicy oddziału zaczęli w historii choroby dopisywać notatki o stanie zdrowia kobiety i płodu oraz zmieniać treść wcześniejszych zapisów. Ostatecznie na polecenie ordynatora oddziału zniszczono dokumentację, w jej miejsce sporządzając nową uwzględniającą prawidłowość działania personelu oddziału.

Lekarz wystawił zaświadczenie do prowadzenia samochodu pacjentowi choremu na padaczkę, po uzyskaniu prawa jazdy pacjent kierując pojazdem mechanicznym ma napad padaczkowy, w efekcie powoduje wypadek komunikacyjny.

Całość w:
Neurologia praktyczna 2010, tom X, Nr 4 (55), s. 87–89 albo w: Medycyna i pasja 2010, tom 2, Nr 5 (10), s. 40–43.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz