poniedziałek, 28 maja 2012

Hospicjum to nie przedsiębiorstwo

Projekt nowelizacji z 15.52012 r. ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej przewiduje, że hospicja nie będą uznawane za przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, o ile prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24.4.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowel ma wejść w życie 30.6.2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz