poniedziałek, 28 maja 2012

Lekarz będzie płacił alimenty, bo nie usunął ciąży

W Hiszpanii sąd zasądził od lekarza ginekologa na rzecz nowo narodzonego dziecka alimenty w wysokości 1300 dolarów przez najbliższe 26 lat oraz na rzecz matki dziecka 189 tys. dolarów odszkodowania.

Lekarz wykonał zabieg aborcji, jednak po kilku tygodniach okazało się, że kobieta nadal jest w ciąży. Na przeprowadzenie kolejnego zabiegu było już za późno. Zgodnie z prawem hiszpańskim nie można dokonać aborcji jeżeli płód osiągnął 22 tydzień.

Więcej na portalu
www.sfora.pl

W Polsce również można spotkać się z podobnymi przypadkami. Różnica polega na tym, że sądy polskie nie orzekają alimentów tylko odszkodowanie np. w postaci comiesięcznej renty.


Takie przypadki to m.in. w 2003 r. (wyrok SN z 21.11.2003 r., V CK 16/03, OSNC 2004, Nr 6, poz. 104). Sąd Najwyższy stwierdził wówczas, że „bezprawne uniemożliwienie wykonania zabiegu przerwania ciąży – w sytuacji określonej w art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży – uprawnia kobietę do dochodzenia wyrównania szkody wynikającej z tego zdarzenia”.


W innej sprawie z 2011 r. (wyrok SN z 6.5.2010 r., II CSK 580/09, OSP 2011, Nr 2, poz. 13) Sąd najwyższy uznał, że „Prawo do planowania rodziny i wynikające z niego uprawnienie do legalnego przerwania ciąży w warunkach określonych w art. 5a ustawy z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży jest dobrem osobistym. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje obojgu rodzicom na podstawie art. 415 KC”.


I jeszcze jedna sprawa z 2006 r. (uchwałą SN z 22.2.2006 r., III CZP 8/06, OSNC 2006, Nr 7-8, poz. 123). Sąd stwierdził, że „Podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu, którego sprawca nie został wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka”.


Podobną sprawę rozstrzygał niemiecki Sąd Najwyższy w 2006 r. Sąd przyznał wtedy prawo do alimentów matce oraz ojcu dziecka. Ginekolog odpowiadał za błąd w sztuce polegający na nieprawidłowym wszczepieniu pod skórę środka antykoncepcyjnego. Antykoncepcja okazała się nieskuteczna i kobieta zaszła w ciążę. Lekarz ma płacić alimenty do 18. roku życia dziecka.


W uzasadnieniu sąd wskazał, że błąd lekarza przyczynił się do zmiany planów zawodowych kobiety, a także naraził ją i jej partnera na nieprzewidziane wydatki związane z wychowaniem dziecka.


Więcej TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz