wtorek, 1 maja 2012

Mobbing. Jak sobie radzić. Część III

Ofiara nękania psychicznego nie jest w stanie sama wydostać się z zamkniętego kręgu prześladowań, pomówień i szykan. Czekanie z nadzieją na zmianę nie jest sposobem na wyjście z sytuacji. Potrzebne są profesjonalne wsparcie i pomoc.

Często świadomość przełożonego, że pracownik szuka pomocy w istytucjach zajmujących się zwalczaniem mobbingu, skłania go do zmiany stosunku do osoby prześladowanej. Jednak reformowanie psychosocjalnego środkowiska pracy to proces trwający latami.

Lepiej spróbować dokonać analizy swojej sytuacji. Należy rozważyć swoje mocne i słabe punkty oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do trapiącego nas problemu. czy mamy dostateczne środki i sposoby walki o zaprzestanie mobbingu, kto nas może wesprzeć w walce lub zagrozić nam, w jaki sposób możemy skłonić naszego prześladowcę, aby przestał nas nękać, jakie są jego silne i słabe strony, do czego chcemy doprowadzić, czy chcemy odejśc z pracy i uzyskać odszkodowanie za złe traktowanie na drodze sadowej, czy też zostaniemy w tej pracy? i w jaki sposób chcemy osiągnąć swoje cele?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w pełnej wersji artykułu.


Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa, kwiecień 2008, Nr 4, s. 30

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz