wtorek, 1 maja 2012

Mobbing

Mobbing to terror psychiczny w miejscu pracy, psychiczne znęcanie się. Wrogie, nieetyczne, systematyczne powtarzajace się zachowanie skierowane wobec jednej lub kilku osób. Ataki mają na celu zniszczenie reputacji, utrudnianie i przeszkadzanie w wykonywanej pracy. Nierzadkie jest przy tym używanie słów
i zachowań godzących w godność człowieka i jego podstawowe prawa. Celem jest zniszczenie odporności psychicznej ofiary i pozbycie się jej z pracy lub stanowiska.


Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2007, Nr 1–2 (162–163), s. 8–14

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz