wtorek, 1 maja 2012

Mobbing. Wróg w miejscu pracy. Część II

W tej szczególnej grupie zawodowej, jaką stanowią pielęgniarki, położne oraz lekarze, nękanie psychiczne wiąże się ze złamaniem przysięgi Hipokratesa i nieprzestrzeganiem zasad Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP oraz Kodeksu etyki lekarskiej.

Mobbing w służbie zdrowia występuje równie często, co w innych zawodach. Zakłady opieki zdrowotnej to obecnie w Polsce instytucje na etapie restrukturyzacji. stale zmieniające się niejasne i często niejednoznaczne przepisy, skostniały i silnie zhierarchizowany system zarządzania sprzyjają występowaniu zjawiska przemocy i nękania psychicznego.

W artykule m.in. kim jest mobbingujący, mobbingowany, jakie są przyczyny działań mobbingowych i jakie koszty ponosi zakład pracy, społeczeństwo, skarb państwa i wreszcie sama ofiara mobbingu.
Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa, marzec 2008, Nr 3, s. 28–29.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz