wtorek, 1 maja 2012

Mobbing. Gdy praca staje się koszmarem. Część I

Mobbing oznacza celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą danej osoby.

Z przeprowadzonych przez CEBOS badań, których celem było określenie skali mobbingu w Polsce, wynika, że 5% pracowników jest a co dzień szykanowanych przez przełożonych, a 12% przynajmniej raz miało do czynienia z podobną sytuacją. 21% osób wskazywało na złą atmosferę w miejscu pracy, wywołaną docinkami, przykrymi uwagami i obrażaniem. Inną formą mobbingu często wymienianą (20%), są różnego typu kary, ograniczenia i represje, np. mała możliwość wzięcia i wybrania dogodnego terminu urlopu, obniżanie lub pozbawianie premii i nagród, zmuszanie do łamania przepisów. Jeszcze inne prześladowania to: groźby zwolnienia z pracy (19%), nieuzasadniona krytyka i obniżanie wartości pracownika - także w obecności onnych (17%).

W artykule przedstawione zostały równiez fazy mobbingu oraz przykłady z życia.
Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa październik 2007, Nr 10, s. 22–23


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz