wtorek, 1 maja 2012

Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych, cz. I

Mój pierwszy artykuł odnośnie prawa medycznego, ale kwestie poruszone są nadal aktualne. Poza ogólnymi informacjami odnośnie odpowiedzialności omówiona została odpowiedzialność pracownicza.


"Niech każda pielęgniarka pamięta, że powinna być osobą, na którą mozna się zdać, innymi słowy - być w razie potrzeby osobą zaufaną i godną zaufania".
Florencja Nightingale

Zasada primum non nocere jest dziś tak samo ważna jak w czasach Hipokratesa. Nowoczesna opieka zdrowotna jest skomplikowana i ryzykowna. Błędy stanowią ryzyko kazdego ludzkiego działania, ale można i należy się na nich uczyć, szczególnie w służbie zdrowia. W tym celu niezbędne jest zgłaszanie zdarzeń, które są szkodliwe dla pacjentów i grupy zawodowej. Nie ma nic bardziej okrutnego niż ukrywanie błędów medycznych. To wydanie wyroku na pacjenta i nieudzielanie mu pomocy. Oznacza to, że nikt nie odpowiada za to, co się stało a pacjentowi pozostaje zwrócić się o pomoc jedynie do Pana Boga.

W polskim prawie nie istnieje pojęcie błędu medycznego. Słowo "błąd" występuje w ustawach o ochronie zdrowia, ale wyłącznie w potocznym znaczeniu - gdy chodzi o wprowadzenie kogoś w błąd.


Podstawą odpowiedzialności pracowniczej pielegniarek i położnych jest Kodek pracy i ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. W sprawach o anruszenie odpowiedzialności orzekaja sądy pracy i ubezpieczeń społecznych.


Całość dostępne w: Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2006, Nr 6–7 (155–156), s. 9–12

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz