wtorek, 1 maja 2012

Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych, cz. II

Odpowiedzialność zawodowa jest to odpowiedzialność za popełnienie przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowości postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej (upomnienia, nagany, czasowego lub trwałego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu).

Odpowiedzialność zawodowa jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności związanej z przynależnością do określonej, samodzielnej, ważnej dla społeczeństwa grupy zawodowej.

Więcej o odpowiedzialności zawodowej: Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2006, Nr 9–10 (158–159), s. 8–12

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz