wtorek, 1 maja 2012

Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych, cz. III

W tej części zostały opisane dwa rodzaje odpowiedzialności: karna i cywilna.


Odpowiedzialność karna jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny. Podstawą prawną odpowiedzialności karnej jest Kodeks karny. W sprawach tych orzeka są powszechny - wydział karny.

Odpowiedzialnością karną objęte są tego rodzaju czyny, które skierowane są przeciwnko dobrom szczególnie chronionym (życie, zdrowie).


Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Określa majątkowy charakter sankcji (odszkodowanie). Może wynikać z winy, z tytułu ryzyka lub tez zasad współżycia społecznego, może obciążać jedną lub więcej osób - w określonych częściach lub solidarnie. Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody) lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy).

Podstawą odpowiedzialności cywilnej jest Kodeks cywilny. W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne - wydziały cywilne.


Dalsza część: Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2006, Nr 11–12 (160–161), s. 9–13

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz