wtorek, 1 maja 2012

Szpital nie musi leczyć pacjentki chorej na SM lekiem G.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25.4.1012 r., sygnatura akt I Acz 692/12

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 21.3.2012 r., syg. Akt I Co 93/12, wydał postanowienie, w którym nakazał (…) Szpitalowi (…) we W. leczenie pacjentki D.Z., chorej na stwardnienie rozsiane lekiem G. Lek mimo, że jest w Polsce zarejestrowany to jednak Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje leczenia z zastosowaniem tego leku.  
Zażalenie na postanowienie wniósł (…) Szpital (…) we W.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił w dniu 25.4.2012 r. postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie leczenia pacjentki chorej na stwardnienie rozsiane lekiem G.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdził, że „… tylko wstępna analiza powyższych ustaw i aktualnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie organizacji ochrony zdrowia w Polsce przeprowadzona na etapie postępowania zabezpieczającego i w związku z wniesionym zażaleniem wskazuje na to, że przynajmniej na razie, D.Z., nie uprawdopodobniła istnienia swojego roszczenia wobec uczestnika postępowania, w kształcie zgłoszonym we wniosku, roszczenia, jak podała we wniosku, opartego na art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”. Sąd Apelacyjny uznał, że „Brak jest, przesłanek do upatrywania w cytowanym art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jednoznacznego, wyraźnego unormowania prawa ubezpieczonego pacjenta do sądowego dochodzenia od wybranej przez pacjenta placówki medycznej nakazania udzielenia mu określonego świadczenia zdrowotnego, które nie zostało zakontraktowane przez NFZ w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub nakazania leczenia wybranym przez pacjenta lekiem nie refundowanym szpitalowi przez NFZ”.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego zapadło w trybie tzw. zabezpieczenia powództwa. Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu toczy się proces z powództwa pacjentki D.Z. przeciwko (…) Szpital (…) we W. o nakazanie leczenia jej w pozwanej placówce szpitalnej lekiem o nazwie G. Postanowienie to jest prawomocne.


Orzeczenie dostępne na stronie SA we Wrocławiu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz