wtorek, 22 maja 2012

Zdarzenie medyczne a działanie Komisji Wojewódzkich

1.1.2012 r. weszły w życie przepisy dotyczące procedury orzekania przez wojewódzkie komisje o zdarzeniu medycznym. Zostały one uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i miały na celu zmniejszenie liczby spraw wpływających do sądów oraz szybsze rozpatrywanie wniosków a tym samym szybsze wydawanie orzeczeń niż w sprawach prowadzonych przed sądem.

Po prawie pół roku od wprowadzenia zmian i ponad trzech miesiącach działania komisji nie zanosi się, aby pacjenci często korzystali z tej formy dochodzenia odszkodowania za zdarzenie medyczne. Liczba wniosków wynosi niewiele ponad 10 na 16 komisji jakie działają na terenie kraju. Pierwsze posiedzenie miało odbyć się w kwietniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz