niedziela, 17 czerwca 2012

Czy pacjent musi wyrazić zgodę na piśmie na pobranie krwi?

Jak donosi prasa niektóre przychodnie żądają od pacjentów pisemnej zgody na pobranie krwi. W poradniach na pytanie pacjentów czemu maja służyć takie procedury pojawia się odpowiedź, że obowiązują nowe przepisy.

Nie jest to do końca prawdziwe. Przepisy owszem wymagają zgody pacjenta na zabieg, ale pisemną tylko na zabieg operacyjny. Natomiast zabieg pobrania krwi może być wykonany na podstawie skierowania oraz domniemania zgody pacjenta, który przychodząc do laboratorium ze skierowaniem i podając rękę do wkłucia tym samym wyraża zgodę na pobranie krwi do badań.

Inaczej będzie, gdy pacjent przychodzi do przychodni, laboratorium bez skierowania, wtedy owszem taką zgodę na piśmie może wyrazić.

Uzyskiwanie certyfikatu przez placówki medyczne może być przesłanką na wprowadzenie procedur związanych z podpisywaniem zgody na pobranie krwi do badań. Formularz powinien być odpowiednio przygotowany a pacjent wcześniej poinformowany o wszelkich powikłaniach związanych z wykonaniem pobrania. W praktyce wygląda to jednak inaczej, często pielęgniarka czy inna osoba pobierająca krew (diagnosta laboratoryjny) nie informuje pacjenta o możliwych powikłaniach (jedynie spotyka się, że jest informacja „proszę mocna ucisnąć aby nie było siniaka”).


Nawet podpisanie takiego formularza nie wyłącza odpowiedzialności wobec pacjenta za powstanie uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że pacjent, który w trakcie pobrania krwi zostałby zakażony np. żółtaczką wszczepienną może wystąpić do sądu przeciwko przychodni, laboratorium albo osobie pobierającej krew o odszkodowanie i zadośćuczynienie.


Więcej TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz