niedziela, 17 czerwca 2012

Dziwne orzeczenie sądu

Sąd uznał, że pacjentka, u której w trakcie wykonywania zabiegu kolonoskopii doszło do przebicia jelita oraz zakażenia gronkowcem nie otrzyma odszkodowania. Zdaniem sądu pacjent powinien liczyć się z ryzykiem w trakcie przeprowadzonego zabiegu.

72-letnia pacjentka miała wykonywany zabieg kolonoskopii. W trakcie zabiegu lekarka wykonująca zabieg przebiła ściankę jelita. Pacjentkę poddano zabiegowi chirurgicznemu, który miał na celu naprawienie powstałej szkody. Jednakże w trakcie zabiegu pacjentka została zakażona gronkowcem. W szpitalu pacjentka spędziła 19 dni oraz została poddana długotrwałemu leczeniu po opuszczeniu szpitala. W chwili obecnej pacjentka nadal cierpi na przewlekłe zapalenie jelita grubego.
 
Domagając się naprawienia szkody skierowała sprawę do sądu żądając prawie 65 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia. Przed skierowaniem sprawy do sądu ubezpieczyciel szpitala odmówił wypłaty odszkodowania.


Biegły stwierdził, że perforacja jelita jest to powikłanie zabiegu kolonoskopii, które należy brać pod uwagę wykonując ten zabieg. Sąd na tej podstawie uznał, że nie ma podstaw do zasadzenia odszkodowania i nakazał pacjentce zapłacenie kosztów procesu.

O ile kwestia przebicia jelita nie budzi wątpliwości i jest to typowe, choć rzadko występujące powikłanie zabiegu, o tyle nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że zakażenie gronkowcem również należy do typowych powikłań.


Jakiekolwiek zakażenie szpitalne jest niedopuszczalne i uważa się za naruszenie standardów postępowania. Sądy wielokrotnie orzekały odszkodowanie w przypadkach gdy doszło do zakażenia pacjenta.


Przeczytaj : Zakażenie żółtaczką a odszkodowanie

Zobacz też artykuł w Gazecie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz