poniedziałek, 18 czerwca 2012

Ile spraw w wojewódzkich komisjach ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

W całym kraju ponad 70 wniosków trafiło do rozpoznania przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Do tej pory wydane zostały dwa orzeczenia w Bydgoszczy.

O pierwszej sprawie czytaj: Pierwsze orzeczenie wojewódzkiej komisji o zdarzenie medyczne

Druga sprawa rozpatrzona została negatywnie, bowiem komisja orzekła, że nie doszło do zdarzenia medycznego. Wnioskodawca nie odwoływał się od orzeczenia, co powoduje że jest ono prawomocne.

Zestawienie spraw


Wpłynęło wniosków
6 (2 rozpatrzone, 3 pozostawione bez rozpoznania z powodu zdarzenia mającego miejsce przed 1.1.2012 r.,
1 – w trakcie rozpoznania)
15 – 6 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, 9 jest w trakcie rozpatrywania: 3 dotyczą śmierci pacjenta, 4 – uszkodzeń ciała, 2 – zakażeń szpitalnych
11 – do dalszego rozpoznania trafiło – 3
5 – 3 są rozpatrywane
1 ale został z powodów formalnych odrzucony, dotyczył sprawy sprzed 1.1.2012 r.
7 – 5 zostało odrzuconych z powodów formalnych, 2 są rozpoznawane
6 – 1 został odrzucony, 5 jest rozpatrywanych, dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i zakażeń szpitalnych
5 – 2 odrzucone (jedne dotyczył zdarzenia sprzed 1.1.2012 r., a drugi niekompletny), 3 są rozpatrywane
4 rozpatrywane (1 – uszkodzenie ciała – amputacja ręki z powodu zakrzepicy żył, 1 – zakażenie dziecka, 1 – śmierci pacjenta), czwarty jest w fazie sprawdzania formalnego
3 (2 dotycząc uszkodzenia ciała, 1 – zakażenia gronkowcem)
2 – uszkodzenie ciała
2 – jedna rozpatrzona odmownie – brak wskazania we wniosku na czym polegał uszczerbek, druga w trakcie rozpatrywania
0
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Zestawienie przygotowane na podstawie artykułu: Komisje rozpatrują wnioski ws. odszkodowań dla pacjentów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz