piątek, 29 czerwca 2012

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

Na stronie NFZ możemy przeczytać informację skierowaną do lekarzy o przestrzeganiu praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych.

W informacji czytamy m.in. „Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą. (…) lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki”.

Pliki do pobrania: NFZ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz