poniedziałek, 18 czerwca 2012

Klauzula sumienia farmaceuty

W ostatnim czasie często w informacjach prasowych pojawiały się informacje o aptekarzach, którzy odmówili realizacji recepty na leki antykoncepcyjne oraz klauzuli sumienia.

Głos w sprawie zabrał Główny Inspektor Farmaceutyczny, który w odpowiedzi na pismo Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny stwierdził, że „Przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nie przewidują więc możliwości ograniczenia asortymentu oferowanego w aptece w odniesieniu do produktów leczniczych, również ze względu na tzw. »klauzulę sumienia«. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w świetle obowiązujących przepisów, farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych".

Więcej na stronie Federacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz