piątek, 29 czerwca 2012

Nowe zarządzenie NFZ ws. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Od 19.6.2012 r. obowiązuje zmienione zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Czego dotyczą zmiany w zarządzeniu?

1) leczenia elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych,
2) leczenia uzależnień stacjonarnego,
3) świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarnych,
4) świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych,
5) świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Więcej:
www.nfz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz