poniedziałek, 18 czerwca 2012

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Sejm 14.6.2012 r. uchwalił nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nowelą hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa. Z kolei dodatkowe ubezpieczenia dla szpitali będą obowiązywać dopiero od 2014 r.

Dzięki zmianom w ustawie hospicja działające jako organizacje pożytku publicznego nadal będą mogły korzystać z dofinansowania pochodzącego z darowizn oraz z 1% podatku.
Szpital posiadający akredytację zapłaci mniej za polisę w odniesieniu do jednego łóżka o 10%. Obecnie w Polsce 160 szpitali posiada akredytację. Z informacji publikowanych przez PAP wynika, że większość szpitali nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Powodem, jak twierdzą dyrektorzy szpitali, są koszty, które byłby zbyt dużym obciążeniem dla szpitali.

Nowela przewiduje również, że szpitale, hospicja, ambulatoria, palcówki opiekuńcze mogą przyjmować darowizny w postaci leków. Wcześniej zakaz taki wprowadziła ustawa refundacyjna. Jednocześnie nowela zawiera przepisy zabraniające firmom farmaceutycznym wręczania personelowi medycznemu lub pacjentom prezentów.

Przeczytaj też:
TUTAJ

Hospicjum to nie przedsiębiorstwo

Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych dla podmiotów leczniczych prowadzących szpital

Przebieg głosowania: TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz