sobota, 9 czerwca 2012

Prawnokarna ochrona lekarza przed agresją pacjenta

W ostatnim czasie media coraz częściej donoszą o agresji pacjentów wobec personelu medycznego.

Przykładem agresji ze strony pacjenta może być sytuacja, która miała miejsce w przychodni w Gibach (pow. sejneński), gdzie 40-letni pacent w czasie wizyty lekarskiej rzucił się na lekarza, próbując go dusić. U pokrzywdzonego w wyniku napaści doszło do obrażeń w postaci niewydolnosci krtani i gardła, chrypki oraz zadrapań szyi.

Innym przykładem może być przypadek lekarza, który został oblany kwasem. Lekarz ma poparzoną górna część twarzy, grozi mu utrata wzroku.

Według "Dziennika" aż 40% lekarzy doświadczyło agresji ze strony pacjentów.
 
Z badań przeprowadzonych w 2003 r. przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wśród 2,3 tys. łódzkich i warszawskich pielęgniarek wynika, że ponad 30% z nich doświadczyło przemocy fizycznej ze strony pacjentów. Ofiarami przemocy słownej było ponad 90% pielęgniarek, aż 70% z nich codziennie spotyka się w swej pracy z groźbami, szantażem czy usiłowaniem pobicia.


Z kolei w badaniach CBOS w 2007 r. wzięło udział 350 lekarzy, 51% z nich odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy padli ofiarą agresji ze strony pacjentów lub osób występujących w ich imieniu.


Kolejnym przykładem agresji może być sytuacja, kiedy lekarz zostaje zaatakowany przez rodzinę pacjenta czy rodziców małoletniego w czasie, gdy udziela mu pomocy. Taka sytuacja miałą miejsce w 2009 r., kiedy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdański trafił 10-miesięczny chłopiec. Lekarz, który udzielał mu pomocy, został zaatakowany przez ojca dziecka. W wyniku zajścia pediatra poniósł obrażenia w postaci uszkodzenia stawu kolanowego, zwichnięcia palców ręki i ogólnych obrażeń ciała.


Naczelna Izba Lekarska oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych stworzyły system "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ), który ma umożliwić lekarzom i pielęgniarkom zgłaszanie przypadkó agresji w miejscu pracy.


W przypadku wystąpienia agresji ze strony pacjenta lekarzowi przysługuje ochrona na podstawie Kodeksu karnego (KK). Pacjent stostujący przemoc fizyczna albo werbalną moze zostać pociągnięty do odpowiedzialnosci na podstawie jednegoz art. 212, 216, 217, 217a, 222 lub 226 KK.


Więcej: Prawnokarna ochrona lekarza przed agresja pacjenta, Neurologia praktyczna 2011, Nr 2, s. 80–84

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz