piątek, 29 czerwca 2012

Prawomocny wyrok za oszustwa przy wystawianiu recept

Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyroki wobec lekarzy, którzy dokonywali oszustw przy wystawianiu recept na leki refundowane.

Sąd rejonowy w Białymstoku w 2011 r. skazał troje lekarzy na kary po pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, po 2 tys. zł grzywny oraz nakazał zwrot Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty prawie 18 tys. zł z tytułu nienależnej refundacji.

Sąd Okręgowy uznał apelacje za bezzasadna i wyroki utrzymał w mocy.

Lekarze wystawiali recepty w latach 1998-1999 na inne osoby niż pacjenci. Początkowo podejrzanych było 17 lekarzy oraz właścicieli i pracowników aptek. Ostatecznie zarzuty usłyszało trzech lekarzy.


Czytaj też: Wypisywanie recept – proces przed sądem

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz