niedziela, 17 czerwca 2012

Psycholodzy – Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, mającej na celu wprowadzenie jednolitych zasad wykonywania zawodu psychologa oraz powołania samorządu zawodowego psychologów.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały od pacjentów dotyczące sposobu wykonywania zawodu psychologa. Analiza tych sygnałów pokazuje, że niektóre skargi wynikają z niewystarczających kompetencji osób wykonujących zawód psychologa oraz braku należytego nadzoru nad prawidłowością działań psychologów.

O problemach wynikających z braku uregulowania kwestii związanych z działalnością psychologów informują również osoby wykonujące ten zawód. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od psychologów wynika, że brak jednolitych zasad wykonywania zawodu psychologa oraz powołania samorządu zawodowego psychologów powoduje możliwość zawierania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów na świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa lub psychoterapeutę z osobami nieposiadającymi wystarczających kompetencji.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają obecnie prace zmierzające do przygotowania regulacji prawnych zawodu psychologa.

Wystąpienie do Ministra TUTAJ

Odpowiedź Ministerstwa TUTAJ

Z odpowiedzi Ministerstwa wynika, że po uchyleniu ustawy nie będzie żadnych regulacji, a pacjenci nadal nie będą mogli złożyć skargi na nieetyczne działania psychologów. Złożenie skargi do towarzystwa, którego członkiem, o ile jest, dany psycholog tak naprawdę niczym nie skutkuje. Orzeczenie przez sąd koleżeński, np. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kary pozbawienia członkostwa nie jest żadna karą. Psycholog pozbawiony członkostwa nadal może wykonywać swój zawód, nie ma żadnego prawnego obowiązku należenia do jakiegokolwiek towarzystwa.

Na problemu związane z ustawą o zawodzie psychologa wskazywałam w publikacji:
Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne


oraz na stronie RPP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz