poniedziałek, 18 czerwca 2012

Sprawa przeciwko Polsce w ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania skargę Polki Beaty G. Sprawa dotyczy wykonania sterylizacji w trakcje zabiegu urologicznego bez zgody pacjentki.

Jak czytamy we wniosku i w doniesieniach prasowych Beata G. miała dolegliwości urologiczne. Lekarze zalecili zabieg operacyjny, który jednak nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i pacjentka trafiła po pewnym czasie do innego szpitala. Tam poinformowano ją o przeprowadzonej sterylizacji w trakcie zabiegu operacyjnego.

Pacjentka złożyła pozew przeciwko szpitalowi żądając 121 tys. zadośćuczynienia. Pacjentka twierdziła, że nie wyraziła zgody na dokonanie tak restrykcyjnego zabiegu i nie została dostatecznie poinformowana o konsekwencjach przeprowadzenia zabiegu urologicznego.
Sąd Okręgowy w Warszawie częściowo uwzględnił roszczenie zasądzając na rzecz pacjentki 30 tys. zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, w sumie 60 tys. zł. Zdaniem Sądu operacja przeprowadzona była prawidłowo z zastosowaniem metod ówcześnie stosowanych, natomiast nie poinformowano pacjentki o szczegółach zabiegu i konsekwencjach jakie niesie za sobą. Pacjentka odwołał się od orzeczenia uznając, że zasądzona kwota jest za niska i niepokryta kosztów jakie ponosi w związku z wykonanym zabiegiem.


Sąd Apelacyjny oddalił apelację uznając, że kwota została określona prawidłowo. Z kolei Sąd Najwyższy odmówił rozpoznania kasacji.


Pacjentka skierowała zatem sprawę do Trybunału Praw Człowieka twierdząc, że wysokość zadośćuczynienia nie jest współmierna do wyrządzonej szkody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz