piątek, 29 czerwca 2012

Wraca sprawa z ustawy o 203

W Kielcach zakończył się proces przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w związku z ustawą 203. Zgodnie z orzeczeniem sądu Wojewódzki szpital Zespolony w Kielcach ma otrzymać od NFZ 1.5 mln zł.

W ramach przypomnienia tzw. ustawa 203 (ustawa o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców oraz o niektórych innych ustaw i ustawy o ZOZ z 2000 r.) zakładała przyznanie pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób podwyżek w wysokości 203 zł w 2001 r. i 171 zł w roku następnym.

W ustawie zabrakło jednak przepisów dotyczących źródeł finansowania podwyżki. W związku z tym szpitale były zobligowane wypłacać pieniądze z własnego budżetu co z kolei przyczyniło się do zwiększenia zadłużenia szpitali. Część placówek jednak nie wypłaciła pracownikom podwyżki, inne wypłaciły tylko część.

Wiele spraw trafiało do sądów i pracownicy otrzymywali zaległe pieniądze.

Ustawa ostatecznej trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że ustawa 203 jest zgodna z Konstytucją. Trybunał uznał również, że podmiotem współodpowiedzialnym za finansowanie poza szpitalem jest NFZ. Takie orzeczenie pozwoliło szpitalom na składanie pozwów przeciwko NFZ.

Źródło: Gazeta.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz