wtorek, 5 czerwca 2012

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie NFZ

Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził decyzję Prezes UOKiK w sprawie nadużycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia swojej pozycji przy ustalaniu kryteriów oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. NFZ musi zapłacić ponad 1,14 mln zł kary.
 

Wyrok sądu dotyczy decyzji z lipca 2009 r. Prezes UOKiK uznała, że NFZ ustalając kryteria oceny ofert przedsiębiorców przystępujących do konkursu na świadczenia zdrowotne, faworyzuje dotychczasowych kontrahentów, podczas oceny ofert. Utrudniało to jednocześnie wygranie konkursu ofert podmiotom, które wcześniej nie współpracowały z NFZ.

Zdaniem Urzędu NFZ nadużył pozycji dominującej, jaką posiada na rynku organizowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, zaburzając zasady swobodnej i równej konkurencji. Fundusz został wezwany do zaniechania stosowanej praktyki, została na niego nałożona również kara finansowa w wysokości 1 145 512 zł.

Przedsiębiorca skorzystał z przysługującego prawa i odwołał się od decyzji. Sądy kolejnych instancji przyznawały rację Prezes UOKiK. W kwietniu 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 23 maja 2012 r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości odwołanie NFZ. W ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że NFZ zgodnie z prawem antymonopolowym jest traktowany jako przedsiębiorca i musi przestrzegać zasad obowiązujących inne podmioty. Ponadto sąd stwierdził, że kryterium posiadania umowy z NFZ nie jest merytoryczne, a naliczanie z tego powodu dodatkowych punktów jest niezgodne z prawem.

Wczorajszy wyrok oznacza, że decyzja w sprawie nadużycia pozycji dominującej przez NFZ jest prawomocna.

Podane za:
rzecznikiem prasowym UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Decyzja UOKiK w sprawie NFZ dostępna na stronie
UOKiK.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz