piątek, 6 lipca 2012

Tysiące nie wiedzą o zakażeniu HCV | rp.pl

Tylko co szósta osoba, w której organizmie namnaża się wirus żółtaczki typu C, w ogóle wie o chorobie

Państwowy Zakład Higieny informuje o 55 tys. osób, u których zdiagnozowano chorobę wywołaną wirusem HCV. Epidemiolodzy oceniają jednak, że już ponad 700 tys. ludzi miało kontakt z wirusem (w ich organizmie są przeciwciała). Spośród nich około połowy odczuwa skutki zakażenia – w ich organizmie replikuje się wirus, doprowadzając nawet do marskości wątroby i raka.

Więcej w Rzepie: Tysiące nie wiedzą o zakażeniu HCV | rp.pl

poniedziałek, 2 lipca 2012

Kara dla PZU za zawał serca

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK i utrzymał w mocy karę finansową jaką ma zapłacić PZU. Wynosi ona 3 967 296 zł.

Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów działanie ubezpieczyciela polegające na zawarciu w ogólnych warunkach umowy definicji zawału serca sprzecznej z ogólno przyjętą definicją występującą w medycynie.

Według PZU uznanie jednostki chorobowej za zawał serca uzależnione było od „Pojawienia się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem)”. W praktyce zawał serca nie musi przebiegać z patologicznym załamkiem Q i nie musi on wystąpić w zapisie EKG.


Decyzja nr RWR-28/2010  lub decyzja Prezesa UOKiK z grudnia 2010 r.

22.11.2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił decyzję o dopuszczeniu do postępowania w trybie pozwu zbiorowego sprawy przeciwko PZU Życie. Decyzja sądu oznaczała, że każda osoba, która przeszła zawał serca ale ubezpieczyciel nie wypłacił jej odszkodowania mogła dołączyć do pozwu zbiorowego.

Od orzeczenia Sądu OKiK przysługuje ubezpieczycielowi odwołanie do sądu Apelacyjnego. Decyzję o wniesieniu apelacji PZU będzie podejmować dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem SOKiK.

Błąd diagnostyczny – lekarz nie rozpoznał zawału

27.6.2012 r. Sąd Rejonowy w Lublinie zmienił wyrok dla lekarza, który postawił błędną diagnozę. Do SOR-u zgłosił się pacjent z bólami w klatce piersiowej, lekarz zlecił wykonanie EKG. Jednak na jego podstawie lekarz nie stwierdził żadnych nieprawidłowości i pacjenta z zaleceniem rzucenia palenia odesłał do domu.

W domu pacjent poczuł się gorzej i wezwano karetkę. Na pomoc było już jednak za późno i pacjent zmarł. Jako przyczynę śmierci podano ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową.

W styczniu lekarz został skazany za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć oraz pięcioletni zakaz wykonywania zawodu, grzywnę oraz nakazał zwrócić koszty sądowe w wysokości prawie 9 tys. zł.

Po uwzględnieniu odwołania i ponownym rozpatrzeniu Sąd zmniejszył karę pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania zawodu i orzekł karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz zakaz wykonywania zawodu przez 2 lata. Natomiast w pozostałej części wyrok utrzymał w mocy.
Więcej: www.kurierlubelski.pl

Nowe rozporządzenia dotyczące ochrony zdrowia

W czerwcu weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące m.in.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.5.2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych, Dz.U. z 18.5.2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. z 2012 r., poz. 583.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji, Dz.U. z 2012 r., poz. 605.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.5.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, Dz.U. z 2012 r., poz. 547.

Alkohol a przyjmowanie pacjentów

Kolejna sytuacja, gdy prasa pisze o pijanym lekarzu, który przyjmował pacjentów narażając ich tym samym na utratę życia lub zdrowia. Tym razem sprawa dotyczyła lekarki – internistki, która przyjmowała pacjentów we Wrocławiu mając 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W trakcie dyżuru zdążyła przyjąć 12 pacjentów. Powstaje pytanie dlaczego nikt wcześniej nie zareagował i nie zawiadomił Policji.

Lekarce w przypadku postawienia zarzutu z art. 160 Kodeksu karnego – narażenie na niebezpieczeństwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu będzie stanowiło wykroczenie i na podstawie art. 70 § 2 Kodeksu wykroczeń kara aresztu lub grzywny.


Czytaj również: Nietrzeźwość lekarza w trakcie przyjmowania pacjentów

Kolejne śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji medycznej

Jak donosi Gazeta Wyborcza w Częstochowie Prokuratora prowadziła postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji i jej fałszowania (wystawianie dla kandydatów na kierowców zaświadczeń poświadczających ich stan zdrowia) oraz przyjmowania korzyści majątkowej za te czynności.

Lekarka potwierdzała stan zdrowia kursantów choć ich nie badała. W ten sposób co najmniej 127 osób uzyskało zaświadczenie wymagane przy odbywaniu kursu na prawo jazdy.

Jest to jeden z najczęściej spotykanych sytuacji gdy lekarz fałszuje dokumentację i przyjmuje korzyść majątkowa za poświadczenie nieprawdy.

Więcej:
www.gazeta.pl
Czytaj również: Fałszowanie dokumentacji