poniedziałek, 2 lipca 2012

Kara dla PZU za zawał serca

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK i utrzymał w mocy karę finansową jaką ma zapłacić PZU. Wynosi ona 3 967 296 zł.

Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów działanie ubezpieczyciela polegające na zawarciu w ogólnych warunkach umowy definicji zawału serca sprzecznej z ogólno przyjętą definicją występującą w medycynie.

Według PZU uznanie jednostki chorobowej za zawał serca uzależnione było od „Pojawienia się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem)”. W praktyce zawał serca nie musi przebiegać z patologicznym załamkiem Q i nie musi on wystąpić w zapisie EKG.


Decyzja nr RWR-28/2010  lub decyzja Prezesa UOKiK z grudnia 2010 r.

22.11.2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił decyzję o dopuszczeniu do postępowania w trybie pozwu zbiorowego sprawy przeciwko PZU Życie. Decyzja sądu oznaczała, że każda osoba, która przeszła zawał serca ale ubezpieczyciel nie wypłacił jej odszkodowania mogła dołączyć do pozwu zbiorowego.

Od orzeczenia Sądu OKiK przysługuje ubezpieczycielowi odwołanie do sądu Apelacyjnego. Decyzję o wniesieniu apelacji PZU będzie podejmować dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem SOKiK.


PZU wycofało się z tych zapisów zanim nastąpiło rozstrzygnięcie (było stosowane do czerwca 2010 r.).

W uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać, że „Według aktualnego stanu wiedzy medycznej, występowanie załamka Q w klinicznym obrazie zawału serca nie jest obowiązkowe. Mogą pojawić się inne okoliczności świadczące o zawale serca. Definicja sformułowana przez PZU kłóci się z powszechnym rozumieniem tego stanu chorobowego i obecnym stanem wiedzy medycznej, zatem wprowadza konsumentów w błąd”.

W toku postępowania dowodowego zwrócono się o wydanie opinii do:

1) Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie,

2) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

3) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Warszawie,

4) Ministerstwa Zdrowia –Departamentu Polityki Zdrowotnej w Warszawie,

5) Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Z przedstawionych opinii jednoznacznie wynika, że wystąpienie patologicznego załamka Q nie jest warunkiem koniecznym do postawienia rozpoznania zawału serca, a przyjęta przez PZU definicja w świetle aktualnej wiedzy medycznej jest niezasadna.

Co to oznacza dla klientów firmy ubezpieczeniowej, którym odmówiono wypłaty odszkodowania za zawał serca?

Mogą oni złożyć pozew do sądu przeciwko PZU o wypłatę odszkodowania. Pierwsze pozwy zostały już złożone. W dniu 14.6.2011 grupa osób poszkodowanych przez PZU Życie złożyła pozew zbiorowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Poszkodowani dochodzą roszczeń za niewypłacone odszkodowanie z tytułu przebytego zawału serca. Wartość roszczeń w dniu złożenia pozwu to 91 446 zł.

Na chwilę obecną, zgodnie z danymi z portalu zbiorowepozwy.org poszkodowanych, którzy zgłosili roszczenie jest 284 osoby a kwota roszczenia sięga 1 281 030 zł. Jest to kolejna grupa, która występuje przeciwko PZU.
2 komentarze:

  1. Należy ponosić konsekwencje swoich błędów. Pozdrawiamy.

    OdpowiedzUsuń
  2. Zgadzam się z tym. Pierwszą sprawę przeciwko PZU (dotyczącą właśnie niewypłacenia odszkodowania za zawał)prowadziłam jeszcze w czasach studenckich w Studenckiej Poradni Prawnej.

    OdpowiedzUsuń