poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wyrok NSA: w aptekach można mierzyć ciśnienie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11.1.2012 r., II GSK1365/10 sankcjonuje możliwość dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia w aptece ogólnodostępnej i stwierdza nieważność decyzji organów administracji niższych instancji w tej sprawie.

Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy

 Od 2 do 13.7.2012 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pacjenci zgłosili 190 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept, w tym wystawiania recept pełnopłatnych w sytuacji należnej im refundacji. Dane statystyczne są aktualizowane każdego dnia w formie tabelarycznej i zamieszczane także w specjalnym banerze - Informacje na temat lipcowego protestu.

 Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - schemat tabelaryczny
Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - wykres

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Pobieranie kaucji od pacjenta jest niezgodne z prawem

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że świadczeniodawcy nie mają podstaw prawnych do żądania kaucji od pacjenta, który korzystając w stanie nagłym z pomocy lekarskiej nie przedstawi dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.
więcej...

Recepty na antybiotyki

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wystąpienie w sprawie sposobu wypisywania przez lekarzy recept na antybiotyki. Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały, które świadczą o braku wskazywania na recepcie przez lekarzy odpowiedniego poziomu przysługującej refundacji w przypadku antybiotyków.
więcej...

Wizyta u lekarza POZ poza miejscem zamieszkania

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, każdy pacjent ma prawo skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
więcej...

Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć

Ostatnio mniej postów ukazuje się na blogu, co spowodowane jest tym, że jestem zajęta pisaniem kolejnej książki z zakresu prawa medycznego.  Maszynopis mam oddać z końcem sierpnia więc ostatnio więcej czasu poświecam na jego dopracowanie.

Jak tylko otrzymam informację o planowanym wydaniu poinformuję o tym na blogu.

Niedługo ukaże się inna pozycja, gdzie jestem jednym ze współautorów: "Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć" pod redakcją dra hab. Adama Górskiego.

W sprzedaży ma być na poczatku września 2012 r. 

Szczegóły książki:
liczba stron: 350
okładka: miękka
Wydawnictwo:
C.H. Beck
seria: Encyklopedie i leksykony
wymiary: 121 x 197 mm


Opis książki:

czwartek, 23 sierpnia 2012

Czego chirurg nie znajdzie w człowieku - Polska i Świat

Polecam reportaż na Tvn24

"Wielkie musi być zdziwienie na twarzach chirurgów, gdy z operowanych ciał swoich pacjentów wyciągają różne przedmioty. Bardzo różne przedmioty. Świat właśnie obiegły zdjęcia plastikowego widelca wyciągniętego po 10 latach z brzucha pewnego Brytyjczyka. I to wcale nie najbardziej oryginalne, ani też nie największe trofeum chirurga".

Autor: mk / Źródło: tvn24

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Dowcip - Lekarz do...


Dziś trochę humorystycznie. Jeżeli znacie dowcipy o służbie zdrowia i lekarzach w komentarzach możecie je dodawać.


Lekarz do lekarza:
- Słuchaj mam dziwny przypadek! Pacjent powinien już dawno zejść, a on zdrowieje!
Na to kolega:
- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna!

Źródło:  Dowcip - Lekarz do...

Więcej humoru: Dowcipy

czwartek, 9 sierpnia 2012

Centralny Rejestr Ubezpieczonych

Zgodnie z zapowiedziami ministra Michała Boniego, od 1.1.2013 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Ubezpieczonych, który ma za zadanie ułatwić życie pacjentom (nie będą musieli pokazywać druków RMUA) oraz lekarzom (zdejmie z przychodni i szpitali obowiązek sprawdzania czy pacjent ma ubezpieczenie czy nie).

Na razie to projekt, który przyjął w środę 1.8.2013 r. Senat. Teraz odbędzie się głosowanie w Sejmie.

Rozmowa z ministrem w Radiu TOK RM

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Skargi pacjentów do NFZ i na NFZ

Z informacji opublikowanych przez PAP wynika, że w drugim kwartale 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzył 1197 skarg i 1 wniosek. Z danych NFZ wynika, że „76,6 skarg dotyczy świadczeniodawców, pozostałe 23,4% – samego NFZ. Ogólna liczba skarg i wniosków zmniejszyła się o 5,7%, w tym na działalność NFZ o 13,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r.”

Błąd medyczny w trakcie porodu

W szpitalu w Toruniu rodziła 29-latka. Dziecko urodziło się martwe. Biegli uznali, że doszło do popełnienia błędu medycznego polegającego na braku opieki nad rodzącą kobietą.

Z opinii wynika, że ciężarna nie miała starannej opieki, poród nie był wystarczająco monitorowany, pomimo istniejących wskazań medycznych. Kobiecie nie wykonano diagnostyki – USG Doplera ani kontrolnego KTG. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że zachłysnął się on wodami płodowymi w wyniku niedotlenienia wewnątrzmacicznego (zamartwicy). W opisie badań histopatologicznych znalazła się zapis „Doszło do ostrego i dynamicznego procesu zamknięcia światła naczyń pępowinowych”.

Biegli uznali, że: „Postępowanie było nieprawidłowe, nacechowane brakiem należytej staranności, naruszające wymogi wiedzy medycznej i wyczerpujące znamiona błędu medycznego”.

Więcej: www.
gazeta.pl

Sąd lekarski w Krakowie ukarał laryngologa – porywacza

Jak można przeczytać w Gazecie Wyborczej w Krakowie sąd lekarski na pół roku zawiesił prawo wykonywania zawodu laryngologa, który próbował porwać swoją pacjentkę.

Do seksuologa tylko prywatnie

W koszyku świadczeń gwarantowanych brak jest porad seksuologa, nawet dla pacjentów, którzy przeszli zawał czy operacje kardiologiczne. Coraz częściej młodsi pacjenci po zawale czy operacji kardiologicznej na skutek zażywania leków ma problemy w sferze życia seksualnego. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rehabilitacja kardiologiczna powinna obejmować również porady seksuologa.

Niesłuszny areszt lekarza a odszkodowanie

23.7.2012 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo kardiochirurga Tomasza H. o wyższe odszkodowanie w procesie o niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: w 2005 r. kardiochirurg został zatrzymany pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 5 tys. zł. Od zarzutu lekarz został uniewinniony, sprawa zakończyła się orzeczeniem Sądu Najwyższego. Okazało się również, że za całą sprawą stał podwładny lekarza, a dowody były zbierane niezgodnie z prawem – w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie karne w tej sprawie.

sobota, 4 sierpnia 2012

Śmierć dziecka w trakcie zabiegu

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał chirurga na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat.

Dziecko trafiło do szpitala na zabieg urologiczny – sprowadzenia jadra do moszny i usunięcia stulejki. Zabieg został podzielony na dwie części, pierwsza wykonywana była w znieczuleniu ogólnym, druga – w znieczuleniu miejscowym. Chłopczyk po kilkunastu minutach przestał oddychać, a następnie doszło do zgonu z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej.
Zdarzenia medyczne – szpitale nie zgadzają się z decyzją komisji

We Wrocławiu dwa szpitale złożyły odwołanie od decyzji komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Oznacza to, że komisja, już w zmienionym składzie, będzie musiała rozpatrzyć sprawę ponownie. Komisja wcześniej orzekła, że doszło do zdarzenia medycznego i szpitale powinny zapłacić rodzinie zadośćuczynienie w kwocie nie wyższej niż 300 tys. zł.

Więcej: www.gazeta.pl

Rak, którego nie było

 Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód wznowiła śledztwo w sprawie mieszkanki Kielc, której amputowano pierś w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Zabieg okazał się niepotrzebny.

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej prokuratura Rejonowa w Kielcach wznowiła postępowanie z powodu nowych dowodów, które dostarczyła sama poszkodowana.


Pacjentka miała wykonaną profilaktyczną mammografię, która wykazała obecność guzka o wielkości 8 na 4 mm. Pacjentce w Świętokrzyskim Centrum Onkologii usunięto guzek, a po kilku miesiącach lekarze zdecydowali o przeprowadzeniu mastektomii.

Jednak po kilku miesiącach okazało się, że w amputowanej piersi nie było żadnych komórek rakowych.

OZZL pisze do RPO

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy skierował list do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym wyjaśnia powody odrzucenia przez lekarzy zapisów o karach w umowach na recepty oraz informuje, że z katalogu 11 kar nie zgadza się tylko na 2.

Studia dla pielęgniarek i położnych

Z dniem 21.9.2012 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.6.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 770).

Z dniem tym jednocześnie traci moc dotychczasowe rozporządzenie z 11.5.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 420).

Konferencja naukowa „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”

Witam wszystkich po przerwie urlopowej. Chwila przerwy przydała się, aby zregenerować siły i z nową energią oraz pomysłami prowadzić bloga.

W pierwszym poście po urlopie chcę zaprosić Was na konferencję do Krakowa.

Konferencja naukowa „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”
Konferencje organizują: Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Obędzie się w Krakowie, w Collegium Maius w sali im. Michała Bobrzyńskiego w dniach 19–20.10.2012 r.

Więcej informacji:
www.law.uj.edu.pl/psychologiaiprawo

Jak podaje organizator „Ideą przewodnią konferencji jest analiza obszarów badawczych wspólnych dla psychologii i prawa oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy przedstawicielami obu dyscyplin, zarówno na gruncie naukowym, jak i w obszarze praktycznych zagadnień ze sfery funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”.