poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Recepty na antybiotyki

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wystąpienie w sprawie sposobu wypisywania przez lekarzy recept na antybiotyki. Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały, które świadczą o braku wskazywania na recepcie przez lekarzy odpowiedniego poziomu przysługującej refundacji w przypadku antybiotyków.
więcej...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz