czwartek, 9 sierpnia 2012

Skargi pacjentów do NFZ i na NFZ

Z informacji opublikowanych przez PAP wynika, że w drugim kwartale 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzył 1197 skarg i 1 wniosek. Z danych NFZ wynika, że „76,6 skarg dotyczy świadczeniodawców, pozostałe 23,4% – samego NFZ. Ogólna liczba skarg i wniosków zmniejszyła się o 5,7%, w tym na działalność NFZ o 13,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r.”

Skargi na świadczeniodawców dotyczą m.in.:
dostępności i jakości udzielanych świadczeń;
pobierania opłat za świadczenia gwarantowane oraz dokumentację medyczną;
limitowania liczby dziennych przyjęć do lekarza;
braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia;
w sprawie trudności z telefonicznym umówieniem wizyty lekarskiej;
odmowy udzielenia porady przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej również w warunkach domowych;
trudności z uzyskaniem recepty na leki dla chorych przewlekle;
nierespektowania przez świadczeniodawców uprawnień Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz inwalidów wojennych i wojskowych, a także kombatantów;
nieprzestrzegania godzin pracy poradni wynikających z przyjętego harmonogramu;
niewłaściwego sposobu prowadzenia listy oczekujących w lecznictwie szpitalnym.

Skargi na NFZ dotyczą:

braku umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
sposobu rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.


Złożony wniosek dotyczył utworzenia punktu potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i na środki pomocnicze.

Od 1 kwietnia pacjenci mogą składać skargi do NFZ oraz uzyskiwać informacje dotyczącą kolejek oczekujących, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, programów lekowych i chemioterapii przez komunikator internetowy Skype. 

Źródło: pro/ bos/ as/, PAP/Rynek Zdrowia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz