poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy

 Od 2 do 13.7.2012 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pacjenci zgłosili 190 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept, w tym wystawiania recept pełnopłatnych w sytuacji należnej im refundacji. Dane statystyczne są aktualizowane każdego dnia w formie tabelarycznej i zamieszczane także w specjalnym banerze - Informacje na temat lipcowego protestu.

 Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - schemat tabelaryczny
Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - wykres

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz