sobota, 4 sierpnia 2012

Studia dla pielęgniarek i położnych

Z dniem 21.9.2012 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.6.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 770).

Z dniem tym jednocześnie traci moc dotychczasowe rozporządzenie z 11.5.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 420).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz