niedziela, 16 września 2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne.

Projekt został skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych.

Jak podaje Ministerstwo „skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych nie stanowi zaproszenia do ponownych konsultacji z partnerami społecznymi (projekt podlegał już konsultacjom społecznym w dniach 17.5.–17.6.2012 r.).

Przedmiotowego projektu nie należy utożsamiać z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poddanym konsultacjom społecznym w dniach 2.8.–17.8.2012 r.), który stanowi odrębną inicjatywę legislacyjną, a ponadto prowadzony jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i regulujące zupełnie odmienną materię.

Więcej:
www.mz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz