niedziela, 23 września 2012

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 20.10.2012 r.

Projekt dostępny: TUTAJ

Więcej: www.mz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz