niedziela, 21 października 2012

Baza szpitali położniczych

Został uruchomiony serwis internetowy www.gdzierodzic.info, która ma zadanie pomóc w wyborze szpitala do porodu. Serwis został uruchomiony przez Fundacje „Rodzić po ludzku”.

Baza szpitali składa się z ponad 400 placówek położniczych.

 Z informacji o danej placówce można dowiedzieć się ile wykonuje cesarskich cięż, nacięć krocza, znieczuleń dolarganem, czy jest podawany lek przeciwbólowy, czy dostępne jest znieczulenie zewnątrzoponowe. Szpitale, które odesłały uzupełnione ankiety, dodatkowo wzbogaciły dane statystyczne o opis placówki o informacje np. kosztów urodzenia dziecka, wyposażenia sal, dostępnych metod łagodzenia bólu, możliwości wyboru przebiegu porodu przez kobietę, dostępności szkoły rodzenia, itd.

Osoba korzystająca z serwisu może ocenić daną placówkę o wpisać swój komentarz.

Kolorem zielonym oznaczono wyniki bliskie zaleceniom WHO; żółtym – zbliżające się do średniej krajowej; kolorem czerwonym – wyniki, które mogą niepokoić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz