niedziela, 21 października 2012

Orzeczenie o zdarzeniu medycznym

Według informacji z gazeta.pl we Wrocławiu zapadło pierwsze orzeczenie o zdarzeniu medycznym.

Wojewódzkie komisje działają od stycznia 212 r. Sprawa, która toczyła się przed wojewódzka komisja we Wrocławiu dotyczyła śmierci pacjenta, który był wożony od szpitala do szpitala.

Opóźnienie w postawieniu prawidłowego rozpoznania oraz w udzieleniu pomocy doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia a następnie do śmierci pacjenta. W sprawie doszło do ugody pomiędzy szpitalem a rodzina pacjenta. Kwota, którą ma zapłacić szpital wynosi 100 tys. zł zadośćuczynienia i 50 tys. zł odszkodowania.
Łącznie do komisji wpłynęło 21 wniosków, 8 zostało zakończonych, w tym 2 zakończone są prawomocnym orzeczeniem. Najwięcej wniosków o orzeczenie zdarzenia medycznego wpłynęło, jak do tej pory, w Warszawie – 31. Z kolei w Lublinie wpłynęło 6 wniosków.

Zadaniem wojewódzkiej komisji ds. zdarzeń medycznych Est wydanie orzeczenia o zaistnieniu czy też nie zdarzenia medycznego. Komisja nie stwierdza winy szpitala czy lekarza. Wniosku składane do komisji dotycząc wyłącznie zdarzeń, które nastąpiły po wejściu w życie przepisów tj. po 1.1.2012 r.

Więcej
: www.wroclaw.gazeta.pl oraz www.gazeta.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz