środa, 21 listopada 2012

czwartek, 15 listopada 2012

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług lekarskich.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24.10.2012 r., IPPB1/415-939/12-2/ES

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.7.2012 r. (data wpływu 2.8.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług lekarskich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zarządzenie NFZ w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Więcej:
www.nfz.gov.pl

Zobacz:
Zarządzenie nr 77/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 13.11.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
Zarządzenie Nr 79/2011/DSOZ  Prezesa NFZ z 2.11.2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
Załączniki do zarządzenia nr 79/2011/DSOZ prezesa NFZ

Rozporządzenie MS dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 6.11.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z 2012 r., poz. 1147).

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli legalności przyjęcia i przebywania w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw, warunków, w jakich one przebywają, oraz sposób dokumentowania tej kontroli.

NRA kieruje wnioski do TK

Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 26.10.2012 r. dwie uchwały nr 21 i 22 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów:
- art. 45 ust. 5 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
- § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz § 6 ust. 1 pkt. 7 lit. e rozporządzenia z 8.3.2012 r. Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. poz. 260) z art. 45 ust. 5 w zw. z ust. 2a ustawy z 512.996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
- art. 154 ust. 4 i 6 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Również niezgodności:

5 tys. za amputację ręki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach proponuje 5 tys. zł pacjentce za amputację ręki. Sprawa była rozpatrywana przed wojewódzką komisją, która orzekła, że doszło do zdarzenia medycznego. Pacjentka żąda 30 tys. zł

Źródło: MS, Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia

Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców – eWUŚ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował odpowiedzi na pytania, które były najczęściej zadawane przez placówki służby zdrowia.

Ranking szpitali

„Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowia przygotowały wspólnie ranking „Bezpieczny szpital 2012”. Za najlepszy zabiegowy szpital publiczny wielospecjalistyczny i onkologiczny uznano Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białek Podlaskiej. Na drugim miejscu uplasował się Samodzielny Publiczny Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu, a n a trzecim – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ze Szczecina.

Z kolei wśród zabiegowych szpitali niepublicznych pierwsze miejsce przypadło Pleszewskiemu centrum Medycznemu.

Psycholodzy walczą o ustawę o zawodzie psychologa

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego można przeczytać apel w kwestii obrony przed uchyleniem ustawy o zawodzie psychologa oraz stanowiska poszczególnych instytutów.

Na problemy związane z brakiem rozporządzeń do ustawy wskazywałam w książce "Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne". Zostały w niej również zawarte  odpowiedzi  mailowe, jakie uzyskałam z Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.5.2011 r. oraz z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS z dnia 21.10.2011 r.  (s. 120-127).

Poniżej tekst ze strony PTP-u.

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA WALCZMY O JEJ NOWELIZACJĘ

Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw" )


Projekt uchylenia ustawy

środa, 14 listopada 2012

Seminarium „Tajemnica zawodowa i odpowiedzialność za jej naruszenie”

Serdecznie zapraszam na seminarium dotyczące prawnych i etycznych aspektów tajemnicy zawodowej terapeuty, zwolnień z zachowania tajemnicy oraz odpowiedzialności za jej naruszenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 8.12.2012 r. 

Do kogo jest skierowane:Seminarium skierowane jest do osób wykonujących zawody związane z udzielaniem pomocy terapeutycznej tj. psychologów, psychoterapeutów, seksuologów.

Komisje orzekające o zdarzeniach medycznych przyjmują coraz więcej wniosków - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl


Piotr Kulik, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, zaznaczył podczas VIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 24-25 października 2012), że coraz mniej wniosków składanych do takich komisji jest zwracanych z powodu niespełniania wymogów ustawowych.

Film dostępny na: portalu Rynek Zdrowia

Źródło: Rynek Zdrowia

Kiedy pozwolić pacjentowi umrzeć? Lekarze chcą zmian w prawie

Zespół lekarzy i prawników chce zmian w prawie, dotyczących uporczywej terapii. Uważają, że w przypadkach śmiertelnie chorych pacjentów, należy dać im możliwość decydowania, jak chcą umrzeć. Projekt ustawy złożyli prezydentowi.

Portal tvn24.pl dotarł do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Cały materiał autorstwa Macieja Kucharczyka oraz film dostępne na tvn24:
Kiedy pozwolić pacjentowi umrzeć? Lekarze chcą zmian w prawie

Źródło: tvn24.pl

niedziela, 11 listopada 2012

Kancelaria prawna LEXMEDI

Witam Was po dłuższej przerwie, spowodowane to było podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Dziś mogę Was zaprosić do odwiedzenia strony kancelarii oraz zachęcam do korzystania z jej usług, zarówno jeżeli chodzi o usługi prawne jak i szkolenia.


Kancelaria prawna LEXMEDI - www.lexmedi.pl

Pierwsze szkolenie jest w trakcie przygotowywania. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie.

W ciągu najbliższych kilku dni pojawi się informacja o szkoleniu. Będzie ono kierowane do psychologów, psychoterapeutów. Planowany termin szkolenia to początek grudnia ok. 8.12.2012 r.