czwartek, 15 listopada 2012

Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców – eWUŚ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował odpowiedzi na pytania, które były najczęściej zadawane przez placówki służby zdrowia.


Co to jest eWUŚ?
eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?
Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Czy każdy ze świadczeniodawców, który ma umowę z NFZ musi korzystać z sytemu eWUŚ?
Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady weryfikacji prawa do świadczeń. Korzystanie z systemu eWUŚ jest zalecanym sposobem potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Jak uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?
Wszelkie informacje w jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ znajdują się w
instrukcji udostępnionej na stronie internetowej NFZ.

Dlaczego do 31 grudnia 2012 r. nie mogę wykorzystywać informacji o prawie do świadczeń uzyskanej z eWUŚ przy rozliczaniu świadczeń?
Przepisy ustawowe wprowadzające nowe zasady weryfikacji przez świadczeniodawców uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zasady wykorzystywania informacji o prawie do świadczeń uzyskanej z eWUŚ przy rozliczaniu świadczeń, wchodzą w życie od 1 stycznia 2013 r.
 Do końca 2012 r. system eWUŚ udostępniany jest w celu uzyskania przez świadczeniodawców uprawnień do korzystania z systemu oraz do testowania komunikacji oprogramowania świadczeniodawców z usługą sieciową dostarczoną przez NFZ.

Co oznacza "czerwony ekran", a co "zielony ekran"?
Zielony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz potwierdza prawo pacjenta o numerze PESEL przekazanym przez świadczeniodawcę do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Czerwony ekran w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń osoby o numerze PESEL wpisanym przez świadczeniodawcę, nie musi to jednak oznaczać, że osoba ta nie ma uprawnień (zobacz następne pytanie).

Więcej pytań i odpowiedzi na stroniej: www.nfz.gov.pl

Zobacz też:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz