czwartek, 15 listopada 2012

NRA kieruje wnioski do TK

Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 26.10.2012 r. dwie uchwały nr 21 i 22 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów:
- art. 45 ust. 5 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
- § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz § 6 ust. 1 pkt. 7 lit. e rozporządzenia z 8.3.2012 r. Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. poz. 260) z art. 45 ust. 5 w zw. z ust. 2a ustawy z 512.996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
- art. 154 ust. 4 i 6 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Również niezgodności:
- zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30.9.2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 134 ust. 1 oraz art. 140 ust. 2 pkt 1 i art. 142 ust. 1 i 5 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z art. 142 ust. 6 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 72 § 1 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny

- zarządzenia Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia a 31.8.2010 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniami Nr 82/2010/DSOZ z 17.12.2010 r. oraz Nr 14/2011/DSOZ z 14.3.2011 r., z art. 140 ust. 1 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- procedury nr 2011/001/BO/KONTR/5.9 konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie pisma CF/DSOZ/KAC/2011/075/1899/W/24202, z art. 142 ust. 6 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 72 § 1 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny.

Więcej: www.
nil.org.pl

Załączniki
Uchwała NRL21_wniosek do TK.pdf (37.4 KB)

Uchwała NRL22_wniosek do TK.pdf (42.1 KB)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz