czwartek, 15 listopada 2012

Rozporządzenie MS dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 6.11.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z 2012 r., poz. 1147).

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli legalności przyjęcia i przebywania w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw, warunków, w jakich one przebywają, oraz sposób dokumentowania tej kontroli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz