niedziela, 23 grudnia 2012

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pracodawcy RP krytycznie ocenili bardzo kontrowersyjne propozycje dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Konferencja uzgodnieniowa z Ministerstwem Zdrowia może być szansą na zawarcie kompromisu.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Jak wynika z wyliczeń Pracodawców RP, koszt wdrożenia tego rozporządzenia mógłby kosztować statystyczny szpital powiatowy ok. 1,2 mln zł, co oznacza wzrost kosztów o ok. 10%. W poszczególnych przypadkach oznaczałoby to konieczność zatrudnienia 2–3 razy więcej pielęgniarek i położnych niż obecnie.

Pracodawcy RP w pełni zgadzają się z tym, że pacjenci – niezależnie od organu właścicielskiego podmiotu – muszą otrzymywać jednakową usługę medyczną o wysokim standardzie. Nie oznacza to jednak, że normy mają być zawyżone bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, a nawet wyliczane na podstawie błędnych parametrów (projekt zawierał metodologiczne błędy w liczeniu wymiaru czasu pracy).

Więcej:
www.pracodawcyrp.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz