niedziela, 23 grudnia 2012

O umowach o zakazie konkurencji

Na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy opublikowano w formie pytań i odpowiedzi informacje na temat umowy o zakazie konkurencji.

Przykładowo:

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika zawarcia umowy o zakazie konkurencji?
Tak, na podstawie art. 1011 kodeksu pracy.

Czy pracownik musi zgodzić się na podpisanie takiej umowy?

Nie musi. Jednak odmowa zawarcia takiej umowy może stanowić, jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN z 24.9.2011 r., I PK 411/02).


Czy to oznacza, że brak zgody pracownika na podpisanie umowy o zakazie konkurencji oznacza automatycznie rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem przez tego pracodawcę.

Nie. Pracodawca musi się zastanowić co jest dla niego bardziej opłacalne: brak danego pracownika i brak jakichkolwiek korzyści z jego pracy czy pozostawienie pracownika mimo potencjalnych strat, które mogłyby wyniknąć z braku umowy o zakazie konkurencji. Czynnikiem mocno modyfikującym zachowanie pracodawcy będzie sytuacja, gdy WSZYSCY PRACOWNICY SOLIDARNIE ODMÓWIĄ PODPISANIA TAKIEJ UMOWY. Trudno się bowiem spodziewać, że pracodawca z wszystkimi rozwiąże umowę o prace.


Więcej: www.ozzl.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz