niedziela, 23 grudnia 2012

Pacjent z kodowaną opaską

Od 1.1.2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1098).

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia „zgodnie z przepisami ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmioty lecznicze są obowiązane dostosować swoją działalność do przepisów tej ustawy w terminie do 31.12.2012 r. - Dotyczy to także dostosowania w zakresie obowiązku zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne - podaje rzecznik prasowy resortu, Krzysztof Bąk”.
„Zdaniem Zbigniewa Ciastka, dyrektora finansowego firmy Pikton ceny czytników kodów kreskowych są niskie, i wynoszą ok 130 zł. Dodatkowo, szpital aby obniżyć koszty wprowadzenie nowego rozwiązania, nie musi mieć opasek, w których są zakodowane dane. - Dane te mogą znajdować się nawet w tak popularnym nośniku jakim jest telefon komórkowy. W "obrazku" piktogramie przesłanym do telefonu można zawrzeć do 550 bajtów informacji, czyli np. można tam zawrzeć historię choroby - mówi Ciastek.

Rzecznik prasowy MZ podkreśla również, że podmioty, które w terminie nie wprowadzą systemu zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne, będą podlegały kontroli organu prowadzącego rejestr (wojewody).

Jak komunikuje rzecznik MZ, w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, sankcją jest wykreślenie z rejestru - podmiotu leczniczego lub jego przedsiębiorstwa, którego dotyczy naruszenie prawa”

Źródło: Rynek Zdrowia

1 komentarz:

  1. Miejmy nadzieję, iż nowe rozporządzenie poprawi sytuację pacjentów.

    OdpowiedzUsuń