niedziela, 9 grudnia 2012

Wygrana szpitala z sanepidem

Szpital miejski w Rabce-Zdrój wygrał proces z sanepidem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zdaniem sądu „Zapis w decyzji nowotarskiego sanepidu o wyłącznie »okulistycznym« przeznaczeniu bloku operacyjnego rabczańskiego szpitala był bezprawny”.


Szpital miejski przeprowadzał remont bloku operacyjnego, w związku z tym zwrócił się do sanepidu o wydanie decyzji o dopuszczenie do użytku mniejszego bloku operacyjnego.
W decyzji zezwalającej na użytkowanie mniejszego bloku wydanej na początku 2011 r. znalazło się zastrzeżenie, że na sali operacyjnej mogą być przeprowadzane jedynie zabiegi okulistyczne. W praktyce zapis wykluczał wykorzystanie mniejszej sali w zastępstwie wyłączonego głównego bloku. W decyzji wydanej przez ten sam nowotarski sanepid dwa lata wcześniej nie było zastrzeżenia o wyłącznie „okulistycznym” przeznaczeniu sali operacyjnej.

Szpital odwołał się od decyzji do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Sanitarnej. Ten jednak decyzję podtrzymał. Sprawa trafiła do sądu. Zdaniem WSA „organ I instancji wprowadził ten zapis nie przywołując żadnej podstawy prawnej”. Również sąd nie znalazł przepisów, które uzasadniałyby wprowadzenie takiego ograniczenia.

Więcej:
www.tygodnikpodhalanski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz