niedziela, 9 grudnia 2012

Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC

4.12.2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19.10.2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1266).

Rozporządzenie dotyczy żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pełniących służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz