niedziela, 23 grudnia 2012

Wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.12.2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na stronie resortu umieszczono także wzór ww. oświadczenia.

Więcej:
http://www.mz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz