niedziela, 20 stycznia 2013

Błędy na recepcie

Narodowy Fundusz Zdrowia objaśnił zapisy Zarządzenia Nr 38/2012/DGL z 30.6.2012 r., w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia „kara umowna w wysokości 200 zł dotyczy błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu. Jest to odpowiedź na wątpliwości lekarzy co do interpretacji zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept”.

Źródło:
www.nfz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz