niedziela, 20 stycznia 2013

Brak limitu wiekowego dla kierownika apteki

Od 1.1.2013 r. dzięki zmianie w Prawie farmaceutycznym (ustawa z 23.11.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego, Dz.U. z 2012 r., poz. 1544) osoba obejmująca stanowisko kierownika nie jest już ograniczone wiekiem.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) w aptece ogólnodostępnej kierownikiem apteki musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich. Osoba ta może być kierownikiem tylko jednej apteki.

Ustawodawca uchylił przepis, który stanowił, że „kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej”.

Zgodnie z nowelizacją "kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej".

Więcej: http://www.prawo.farmacja.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz