niedziela, 20 stycznia 2013

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.


ICNP® to narzędzie, które ułatwia pokazanie pracy pielęgniarek, wspiera badania dla pielęgniarskiej praktyki na całym świecie, i usprawnia porównanie pielęgniarstwo na poziomie międzynarodowym. Dane oparte na wiedzy pielęgniarskiej pomogą poprawić decyzje w zakresie: działań pielęgniarek, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami i opieki pielęgniarskiej oraz polityki zdrowotnej oraz rozwoju pielęgniarstwa. (ICN, 2009).

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uzyskało od Międzynarodowej Rady Pielęgniarskiej ICN potwierdzenie prawa do niekomercyjnego wykorzystywania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®, co oznacza, iż podmioty zainteresowane implementowaniem klasyfikacji do swoich systemów elektronicznej dokumentacji medycznej będą mogły ją pozyskać. Warunkiem udostępnienia będzie przystąpienie przez podmiot do umowy, w której zawarte zostaną szczegółowe zasady wykorzystania klasyfikacji.

Klasyfikacja udostępniana jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nieodpłatnie.

Źródło:
http://www.csioz.gov.pl/klasyfikacje.php

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz